YTM Kimdir?

 

 

d1

 

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)’nın Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan “Yenilikçi Tasarım Merkezi” (YTM), insan odaklı, araştırma temelli yenilikçi tasarım stratejileriyle, tasarımı bir rekabet faktörü olarak gören kurumsal firmalara çok amaçlı tasarım önerileri sunuyor.

Endüstriyel standartlara, tasarım ve marka stratejileri gerekliliklerine uygun, insanların fiziksel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarına empatik çözümler sunan bir yaklaşımla yola çıkan ve gücünü disiplinler arası işbirliğinden alan YTM, endüstri ürünleri tasarımcılarıyla birlikte mühendis, antropolog, sosyolog, psikolog, pazar araştırmacısıgibi farklı disiplinlerden uzmanlarla birlikte çalışıyor.

Okan Üniversitesi Tuzla kampüsünde yer alan Yenilikçi Tasarım Merkezi’nde, konsept tasarımı oluşturma, 3 boyutlu model yapımı, odak grup çalışmaları, kullanılabilirlik çalışmaları, beyin fırtınası seansları ve kullanıcı deneyimi analizleri yapılabiliyor. Tasarım ve geliştirme sürecine kullanıcıyı dahil eden ve kullanıcının fiziksel, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını nitel ve nicel araştırma yöntemleriyle belirleyerek,  ürün stratejileri ve tasarım  kararlarına bilimsel veriler ışığında yön veren merkezin, yenilikçi ürün geliştirme yöntemleri, firmalar için yeni iş fırsatlarına  dönüşerek, rekabet avantajı sağlıyor.

 

YTM’den Kurumsal Çözümler

YTM, tasarımı rekabet faktörü olarak gören tüm firmalara çözümler sunmaktır.

  • Yeni Ürün Tasarımı (Elektronik ve İletişim Ürünleri, Mobilya, Beyaz Eşya, Takı, Sergileme Elemanları, Aydınlatma, Stand, Ambalaj, Otomotiv v.b…)
  • Marka Kimliği
  • İç Mekan Tasarımı
  • Tasarım Koruma
  • Süreç Yönetimi
  • Tasarım Danışmanlığı
  • Eğitimler (Rekabet faktörü olarak tasarım geliştirme  stratejileri,  marka oluşturma stratejileri ve marka odaklı tasarım geliştirme)
  • Araştırmalar (Nitel ve nicel araştırma teknikleri, kullanıcı deneyim analizleri, kullanıcıyı doğal ortamda izleyen saha çalışmaları, beyin fırtınası seansları, kullanılabilirlik testleri, odak grup çalışması, anket, mülakat gibi tekniklerle kullanıcıların ürün inovasyonunu değerleme biçimleri, beklentileri, gereksinimleri ve tercihlerini ortaya koyan sosyo-kültürel araştırmalar..)