Araştırma & Gelistirme

Yenilikçi Tasarım Merkezi, disiplinlerarası yaklaşımıyla fark yaratıyor.

Günümüzde, tasarımın başarısı kullanıcı gereksinimlerinin ne ölçüde anlaşıldığıyla doğru orantılıdır. Kullanıcıyla iletişim kurmaksızın gerçekleştirilen bir tasarım/üretim sürecinin sosyal yaşama bir katkı sağlamadığı, kullanıcıların istek ve beklentilerini karşılamadığı ve onları bir takım problemlerle başbaşa bıraktığı bilinmektedir. Bu durum bize göstermektedir ki; tasarımcıların bakış açılarını genişletme, yeni yöntemler geliştirme ve farklı disiplinlerden yararlanma gibi bir dizi tasarım geliştirici faaliyetti sürece dahil etmesi gerekmektedir.

YTM, bu anlayıştan yola çıkarak, bünyesine dahil ettiği sosyolog, sosyal antropolog, makine mühendisi, pazarlama uzmanı gibi farklı disiplinlerden uzmanların nitel ve nicel yöntemlerle gerçekleştirdiği kültürel çalışmaları, ürünü satın aldıran zihinsel, sosyal ve kültürel etkenleri belirleyen tüketici tutum ve algıları,  kullanıcı deneyimleri, kullanıcı deneyim analizleri, anket, mülakat gibi tekniklerle kullanıcıların ürün inovasyonunu değerleme biçimleri,  beklentileri, gereksinimleri ve tercihlerini ortaya koyan araştırmaları, kullanılabilirlik testleri, kullanıcıyı doğal ortamında gözlemleyen saha araştırmaları, odak grup çalışmaları gibi yöntem ve teknikleri tasarım sürecine dahil ederek, bu sayede Türkiye’de tasarım bilincini arttırmak, pazara yönelim sağlamak, sosyal değişimleri iyi izleyen ve yorumlayan, yenilikçi bir tasarım algısı oluşturmak konusunda bir ilke imza atmıştır.